Accu is leeg!

Donderdag, 2 januari is het de eerste werkdag van 2014 bij Gain in Sleeuwijk. De start is een beetje moeizaam: Twee auto’s weigeren te starten: Accu’s leeg! klemmetjes De koelwagen van de voedselbank moet op gang geholpen worden door een monteur, maar geeft het een klein uur later langs de snelweg toch definitief op. De gele Gain bus wil ook pas weer rijden als de accu is opgeladen. In de garage krijgt deze een nieuwe batterij omdat de oude is versleten.auto_accu De eerste twee dagen werken we in de loods in Sleeuwijk aan het administreren van de juiste aantallen van de ingezamelde en opgeslagen goederen. De boekhouder wil een exact beeld hebben van wat Gain waard is. We gaan met vier man de inventaris door. Álles komt van zijn plek en wordt weer gesorteerd teruggezet. Veel goederen komen te voorschijn, die opnieuw getaxeerd worden. Vrijdag is Elly er ook bij en die pakt weer de nodige dekens en speelgoed, verbandmiddelen en keukengerij in. Er wordt echt grote opruiming gehouden! Tenslotte brengen we vrijdagmiddag een volle bestelbus met oud ijzer naar de “ijzerboer” en een ander bus vol met rommel, veelal plastic, maar ook oude beeldschermen, naar de grof-vuil-stort. Er staan in een afgezonderd gedeelte van het magazijn nog een aantal grote, gedateerde ziekenhuismeubels, die niet kunnen werken, omdat de batterijen defect zijn. Er moet nog overwogen worden wat we er mee moeten doen. Deze vrijdagmorgen, als ik met de bestelbus nog een kubieke meter aardappels moet halen bij de boer voor de voedselbank, gaat mijn TomTom helemaal op zwart: Accu defect? Apparaatje zal opgestuurd moeten worden voor reparatie. Aan het eind van de middag zijn ook de accu’s van de heftruck (bijna) leeg en moeten aan de oplader. Tenslotte wordt de loods aangeveegd. De auto’s worden binnen gezet voor het weekend en dan vindt iedereen het ook genoeg. De menselijke accu’s zijn ook zo’n beetje opgebruikt. Zoon Auke heeft blijkbaar een vooruitziende blik, want hij belt van zijn huis uit op en vraagt: Komen jullie bij ons pannenkoeken eten? Dan hoeven jullie thuis niet te koken als jullie thuis komen. Elly en ik nemen dat aanbod graag aan. Zaterdagochtend: Weer een accu leeg! Geen drama, het is van mijn telefoontje, niet zo erg dus.batterij Als ik na boodschappen doen weer thuis kom, is die accu weer helemaal vol. Batterijen van apparaten kun je vrij eenvoudig weer opladen of vervangen. In het ergste geval moet het apparaat gerecycled worden. Onze lichamelijke batterij kunnen we opladen door te eten en te drinken en ‘s nachts gezond te slapen. Toen onze Heer en Heiland tijdens Zijn rondwandeling op aarde door satan verzocht werd in de woestijn om van stenen brood te maken, antwoordde Jezus: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.” (Lucas 4:4) Wij kunnen onze geestelijke accu opladen door contact te leggen met Hem, onze Hemelse vader: als het ware opgeladen te worden door de Heilige Geest: Maak mijn hart tot Uw troon, opdat Uw Heilige Geest er woont.Bible En dan zegt God aan ons: (Psalm 91) Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem redden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien. Als je Hemelse Vader dat tegen je zegt, dan is je accu zo weer opgeladen!