Al vijf jaar kleding sorteren voor Gain!

Op dinsdag 3 december 2013 is het precies vijf jaar geleden dat Johanna Veenstra, de zus van Max, samen met haar schoonmoeder Mevrouw Kroon, kleding ging sorteren voor Gain. De familie van Lindenberg in Loenen, stelde een ruimte in de schuur beschikbaar van de woonboederij “Runderlust” aan de Rijkstraatweg 167. Gijsbert van Lindenberg heeft een installatie/loodgietersbedrijf. In de loop van de maanden die volgden op december 2008, groeide het groepje sorteerders. Ook meldde Henk Noppe zich ergens in februari 2009, om vervolgens iedere dinsdagmorgen de sorteerdames te helpen met het aanslepen van de kleding en het wegzetten van volle dozen, waarin de kleding gesorteerd werd. De sorteerdames zijn vrijwel allen lid van de plaatselijke PKN kerk in Loenen a/d Vecht. Het groepje dijde uit tot ongeveer een twaalftal dames. IMG_1210De leeftijd van de dames is niet meer 1 van de jongsten. Leeftijd varieert van ongeveer 60 tot 85 jaar. Het is in de afgelopen jaren een hechte groep geworden, die trouw iedere dinsdagmorgen van halftien tot twaalf uur massa’s kleding uitzoeken. Tijdens het nijvere uitzoeken wordt menig dorps- kerk- en familienieuwtje uitgewisseld. Ook als Henk Noppe verhinderd is of met vakantie is, sorteren de dames iedere dinsdag stug door! Henk zorgt dat de bakken met te sorteren kleding steeds vol zijn en de volle dozen met gesorteerde kleding steeds weer opgehaald worden.Op dinsdag 3 december j.l. dus was het een memorabele ochtend: Om half tien werd er nog even niet gesorteerd, maar ieder moest in de kring plaatsnemen op een stoel. De koffie was al gezet. IMG_1194Koeken ter traktatie gepresenteerd. Om 10 uur verschijnt de directeur van Gain, Ruud Speksnijder, ook ten tonele. In de toespraak die hij houdt, bedankt hij de dames namens Gain voor het trouwe sorteerwerk van de afgelopen vijf jaren. Deze sorteerploeg is de eerste die onder de vleugels van Stg Gain is gestart. Ruud spreekt zijn bewondering uit voor het vele werk dat zij hebben verricht en niet op de laatste plaats vanwege de gevorderde leeftijd van verschillende dames: 18 jaar jong met minstens vijftig jaar ervaring :-) Ruud geeft even kort Henk de gelegenheid te vertellen hoeveel er de afgelopen jaren is verwerkt: Wekelijks 500 tot 600 kg kleding. Dat is per jaar: 25000 kilo. Dat zijn twee grote vrachtauto’s van 18 meter lengte, tjokvol kleding! Dat is in vijf jaar 125000 kg: 10 vrachtauto’s of 10 zeecontainers van 40 voet. De dames zijn even verbluft door deze getallen.

In zijn toespraak haalt Ruud Matheus 25 : 35 – 40 aan:Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. 36 Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.” (—-)  40 De koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” Ruud geeft aan dat in het verlengde van dit bijbelgedeelte het werk van deze sorteerploeg gezien moet worden.Ruud besluit zijn toespraak met een gebed tot Onze Hemelse Vader. Nu is het tijd voor Henk om wat cadeautjes weg tegeven: Namens Gain krijgt iedereen een roos, waaraan een kaartje bevestigd met het logo van Gain, met de woorden: Bedankt voor je trouwe inzet, de afgelopen vijf jaar. IMG_1203IMG_1214Vervolgens krijgt iedereen een zogenaamd “koffieboeket”of een “theeboeket”. Dat zijn een door Elly Noppe in elkaar gezet “ruikertje”waarin 12 koffiepads (voor de senseo) of 12 theezakjes. Daarbij zijn koekjes en bonbons kunstig tot een soort bos bloemen verwerkt. Iedereen is er door verrast en blij mee. IMG_1197Mevrouw van Lindenberg krijgt als tastbaar bewijs van waardering, voor haar en haar man(welke verhinderd was) een fles lekkere wijn en zij wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van de ruimte waar de sorteerwerkzaamheden gedaan kunnen worden.We drinken allen nog een kop koffie en een lekkere koek.Hoewel Henk al had voorgesteld dat we deze dinsdagochtend best wel even vrij konden nemen omdat we “jarig” zijn, gaan de dames toch weer aan het sorteren. Ruud en Johanna nemen afscheid. Aan het eind van de ochtend zijn alle lege dozen op en staan er weer meer dan vijftig volle dozen met gesorteerde kleding klaar, om de komende dagen door Henk met de gele bus opgehaald te worden.