Groot is uw trouw, o Heer!

Dit weekend zijn Elly en ik getuige geweest van Gods nabijheid in ons gezin, in ons leven. Vrijdagmiddag vertrokken we om drie uur met de auto naar Leeuwarden.We wilden daar de kerkelijke inzegening meemaken van het huwelijk van Sieger (oudste zoon van mijn broer Peter) en Dianne, welke die ochtend in Leeuwarden door de ambtenaar van de burgerlijke stand, in de echt verbonden werden. Erica reed ook met ons mee.Omdat deze maand ook net de nieuwe gedenksteen op het grafParajumpers Damen van mijn vader en moeder op de Huizumer begraafplaats was geplaatst, wilden we meteen van de gelegenheid gebruik maken, deze te bekijken. (Moeder Noppe was 21 maart 2013 overleden.)gedenksteen vader en moeder Noppe Op de gedenksteen office 2016 Product key staat Ps 27, de psalm waar mijn vader graag naar luisterde, het laatste vers daarvan: Wacht op de HERE, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de HERE. Van moeder staat een persoonlijk citaat op de steen: Ik geloof wat God belooft. De gedenksteen ziet er netjes uit. Voor de voorbijganger getuigt het van Gods trouw in het leven vader en moeder. Om 7 uur die avond begon de kerkdienst van Sieger en Dianne in de Bethelkerk te Leeuwarden. Het werd een gezegende dienst waar het kersverse bruidspaar Gods Zegen meekreeg.IMG-20140629-WA0001 Dianne heet nu “mevrouw Noppe”, een nieuwe telg in onze familie dus! Ook bleek dat Sieger en Dianne gelovige mensen zijn en hun leven tesamen willen gaan onder Gods leiding. Na de huwelijksinzegening zongen we als antwoord Gezang 160: “Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.” Na afloop van decanada goose madrid dienst hebben we het bruidspaar van harte gelukgewenst. Elly en ik, samen met Erica, zijn daarna direct weer terug gegaan naar Veenendaal. Er was uiteraard nog wel een groot feest, maar de rit naar Veenendaal duurt twee uur. En midden in de nacht na het feest ben ik niet echt in de stemming om dan om twee uur thuis te komen. Temeer daar:……. Zaterdagochtend waren Elly en ik alweer om negen uur in onze eigen Bethelkerk in Veenendaal. Wat was het geval: Een bejaarde zuster in onze gemeente, overleed afgelopen maandag op 88 jarige leeftijd. Wij hebben haar bij leven goed gekend: Zij was samen met ons, jaren lid van het zangkoor en ook was zij verder betrokken bij veel activiteiten van de kerk. Zij is ook de moeder van Henk van C, die elke dag met mij meerijdtparajumpers femme bij Gain. Henk had gevraagd of ik tijdens de Office Professional Plus 2016 key uitvaart van zijn moeder de beamer wilde bedienen. En dat heb ik dan ook graag gedaan.Bloemen_95 Ook deze dienst was een gezegende dienst, die getuigde van Gods trouw, ook in het leven van deze vrouw. Ook in deze dienst klonk: “Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.” Bijzonder en heel typerend: God is met zijn kinderen van begin tot het eind! Vanmorgen zijn Elly en ik weerventa canada goose españa naar de kerk geweest:Avondmaalstel, NGK Maastricht Om 9 uur mochten we samen met de gemeente het Heilig Avondmaal vieren. Ds. Leo Buijs preekte over Jesaja 25, de verzen 6 tot en met negen. Wat mij daarvan het meeste is bijgebleven, is vers 8: Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen……. Groot is uw trouw, o Heer!