Wie zijn wij?

Wij, Henk en Elly, zijn sinds 2 augustus 1978 gelukkig getrouwd, hebben vier kinderen gekregen, die allen ook gelukkig getrouwd zijn. Inmiddels hebben we zes kleinkinderen. Wij zijn volgelingen van Jezus Christus en zijn lid van de Christelijke Gereformeerde
Bethelkerk
te Veenendaal. We weten en verwachten dat er een beter leven is na dit leven bij Onze Hemelse Vader, die de Schepper van alle dingen is. We hebben een bewogen hart voor de mensen om ons heen, met name voor hen die de weg tot God de Vader nog niet gevonden hebben.  Dat betekent dat we, voor zover dat in ons vermogen ligt, in ons gedrag en onze woorden willen getuigen van de grote daden van onze God. Dit uit zich ook in ons werk als actieve werkers in Gods Koninkrijk door onze inzet in het werk bij Stg Gain, gevolg gevend aan het bijbelwoord dat zegt: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. (Mattheus 25 : 35 – 36a)

Leven van giften.

Medewerkers van Stg Gain, ontvangen geen salaris maar leven van de giften van een ondersteunende vriendenkring. Wilt U dat wij door moeten gaan met ons werk in deze hulpverlening dat kunt U ons steunen door een gift over te maken bankrekening

IBAN NL31INGB0003158267 van Stichting Samen op de Bres te Ermeloonder vermelding van:Gift voor Henk en EllyNoppe.
U kunt ook een de machtiging uitprinten, invullen en opsturen. Machtiging SodB Noppe  Stichting Samen op de Bres is de instantie die voor ons de giften administreert. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Lees voor actuele gebeurtenissen op de Weblog  van HenkSr. Veel lees en kijk plezier!

Kijk naar een filmpje waarin duidelijk wordt wat er zomaar op een dag bij Gain gebeurt.

Kledingsorteren voor Stg Gain door Bijbelkring Veenendaal-West van de Bethelkerk.

<-Gain en de Logistiek ->   

Lees hier de informatie Folder (nieuwe folder is in de maak)->