Klimaat

2014: klimaat brengt natuur in verwarring. Er komen steeds meer veranderingen in de natuur. Het klimaat zou hiervan volgens deskundigen de schuld zijn. Wat vindt u?  (citaat uit de krant van deze week.)

niagara bevroren 10jan2014

Niagarawaterval bevroren!

Eruption-of-Cleveland-Volcano-Aleutian-Islands-Alaska-is-featured-in-this-image-photographed-by-an-Expedition-13-crewmember-on-the-ISS

Uitbarsting Cleveland vulkaan Alaska

Eén van de dingen die de laatste weken nogal in het oog vallen, is de zachte winter die we op dit moment in Nederland meemaken: Dagen van 14 graden boven nul terwijl het in de eerste weken van januari best hetzelfde aantal beneden het vriespunt mag zijn. In andere delen van de wereld is het weer extreem koud of warm: In Amerika vriest het buitengewoon en zojuist las ik een artikeltje dat in Australië de vleermuizen dood neervallen van de hitte. Er zijn mensen die beweren dat wij mensen door wanbeheer van de aarde en de natuur, het klimaat zo negatief beïnvloeden dat wij deze wereldwijde klimaatveranderingen hebben teweeg gebracht. Opmerkelijk is dan wel dat dan een datum van een poos geleden wordt aangehaald als: Sinds toen en toen is niet meer zo koud of warm geweest. Dus dat betekent dat het in het verleden dus ook al zo was.Men voert dan dikwijls het argument aan dat de aarde aan het opwarmen, en dit het klimaat negatief veranderen. Dat zou het gevolg zijn van de vele industrieën en de vele auto’s en vliegtuigen: Zij produceren zoveel co2 waardoor de dampkring zou opwarmen. De geschiedenis leert echter dat in het verre verleden ook reeds dergelijke klimaatschommelingen voorkwamen en toen was er nog geen industrie en vliegtuigen en auto’s. Geleerden zeggen dat vulkaanuitbarstingen veel meer vervuiling teweeg brengen.  Dat betekent dat wij mensen gelukkig niet zo veel aan het klimaat kunnen doen. Wat wel een aanwijsbaar kwaad is, dat vele diersoorten door vervuiling van lucht en water als gevolg van het handelen of nalaten van de mens, zijn uitgestorven.1128 Het goede beheer over deze schepselen is de mens niet nagekomen, de opdracht zoals De Schepper dit aan Adam en Eva gaf, zoals in Genesis staat beschreven. Door de zonde heeft de mens een waar wanbeheer gevoerd! De inbreng van de mens heeft door de eeuwen heen totaal doel gemist omdat we het zonder De Schepper willen doen. Eeuwen geleden sprak God reeds tot ons mensen via de profeet Jesaja (40:) “12 Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel gemeten met een ellenmaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, de heuvels met balans en gewichten? “ Met andere woorden: Wie zijn wij dat wij de wereld en haar klimaat zouden kunnen veranderen?Als ik dan als christen om mij heen kijk en besef dat ik ook deel uit maak van de mensheid die zulk slecht rentmeesterschap heeft uitgeoefend, dan schaam ik mij diep. Ik besef dat het hier op aarde nooit meer goed komt:large_464244 Wij kunnen dit niet meer herstellen. De natuur die zo beschadigd is door onze zonden. Mensen die onderling dood en verderf zaaien, waar zelfs het ongeboren leven in de moederschoot zijn leven niet zeker is. Armoede, hongersnoden en epidemieën waar we geen afdoende antwoord op weten. Het is alles uitzichtloos. Ja, het zou uitzichtloos zijn zonder de redding door Hem. Hij, de Schepper van hemel en aarde heeft in Zijn oneindige liefde vlak na de zondeval al besloten dat hij ons toch wil redden. Ik vat dan moed uit de woorden die Jesaja verder schreef in Hfst 40: “29 Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. 30 Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, 31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.earth in hands “ Wij mogen hopen en bidden dat Jezus spoedig naar deze wereld terugkomt, zodat er, zoals HIJ beloofde, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wordt geschapen. Johannes schreef in zijn Openbaring wat hij in zijn visioen zag: “‘Gods woonplaats is onder de mensen, HIJ zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.  HIJ zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, (-).’ “ Dan kan ik alleen nog maar bidden: Trouwe Vader, mijn Schepper, dank U, dank U wel dat U mij ondanks al mijn tekortkomingen toch niet vergeet, maar mijn Redder wil zijn!